X
top

Start

[wvc_banner image=“440″ img_size=“full“ overlay_opacity=“40″ title_tag=“h1″ btn_title=“LIVESTREAM“ btn_i_icon_fontawesome=“fab fa-accessible-icon“ btn_font_weight=“700″ add_button=“true“ btn_add_icon=“true“ title=“Welcome to TanzTageGörlitz 2021 online!“ tagline=“Watch all of the films/performances of TanzTage’21 until June 4th in our Re-Watch !
Alle Filme/Performances der TanzTage’21 sind bis zum 4. Juni im Re-Watch zu sehen!“ title_font_size=“24px“ link=“url:%23stream“]

Program

Live Stream

Das Streaming Angebot der TanzTage war bis zum 4. Juni 2021 zugänglich. Spenden könnt ihr natürlich weiterhin! / The TanzTage streams was accessible until June 4 2021. Donations are of course still welcome!
Empfohlene Spende / Suggested Donation: Supporter: 15€ / Normal: 10€ / Ermäßigt/Reduced: 8.00€

or BANK TRANSFER oder per ÜBERWEISUNG <3

 DE89 8505 0100 0232 0763 40

re-watch

Thanks for re-watching, see you next year! 🙂

No video yet.

presse

About

D

Die TanzTage ’21 zeigen eine vielfältige Auswahl an Arbeiten von Künstler*innen aus den angrenzenden Regionen Deutschlands, Polens und Tschechien, die zwischen und mit Performance, Choreografie und Film arbeiten. Durch eine Reihe von Online-Plattformen wie Livestream, Vimeo, Zoom und Audiostream möchten wir es einem breiten Publikum zugänglich gemacht, um ein internationales Programm zu bieten und den virtuellen Austausch zwischen Publikum und Künstler*innen zu ermöglichen.

Das Festival findet 2021 in der zweiten Auflage statt, nachdem es 2020 erfolgreich und unter dem Dach des Görlitzer Neisse Centre for Contemporary Art e.V., NCCA, live und in Zusammenarbeit mit dem Festival Zukunftsvisionen organisiert wurde. TanzRaum Görlitz und Zukunftsvisionen arbeiten dieses Jahr weiterhin zusammen, wobei die TanzTage Görlitz als Online-Festival und die Zukunftsvisionen als Live-Event stattfinden.

TanzRaum Görlitz steht für Austausch, Unterstützung und Zusammenarbeit in und für die freie Tanz- und Kunstszene in Sachsen und den angrenzenden Regionen. Diese Werte übersetzen wir in die Struktur unseres Online-Festivals, das von unseren Partner*innen in Sachsen, Polen und Tschechien unterstützt wird, indem wir einen Raum für den Dialog und die Möglichkeit der Interaktion von Publikum und Künstler*innen eröffnen, die in unmittelbarer Nähe, aber in unterschiedlichen Kulturen und Nationen leben und arbeiten.

Die TanzTage Görlitz laufen in diesem Jahr vom 22. bis 29. Mai, aber das Internet ist immer dabei und wir freuen uns, die Filme, die wir in diesem Jahr in der Reihe „Moving Image / Moving Body“ zeigen, sowie die live übertragenen Performances von „Pixilated Bodies“, noch bis zum 4. Juni auf der Festival-Webseite zeigen zu können. Moving Image/Moving Body“ wird auch beim Festival Zukunftsvision, das vom 20. bis 29. August in Görlitz stattfindet, wieder zu sehen sein.

 

Danke, dass Sie hier bei uns sind und danke für Ihre Unterstützung. Und vor allem vielen Dank an die Künstler*innen, die uns auf unserem ersten digitalen Abenteuer begleiten.

 

EN
TanzTage 21 features a numerous selection of diverse work from artists collaborating across the mediums of performance, choreography and film from the bordering regions of Germany, Poland and Czech Republic. It is being made accessible to a wide audience through a  range of online platforms including livestream, Vimeo, Zoom and audiostream to host an international program and facilitate virtual exchange between audience and artists

The festival is in it’s second edition after 
successfully taking place in 2020 under corona restrictions, live and in collaboration with the Zukunftsvisionen festival under the umbrella of the Neisse Centre for Contemporary Art e.V., NCCA, based in Görlitz, Saxony. TanzRaum Görlitz and Zukunftsvisionen continue to work together, with TanzTage Görlitz taking place as an online festival and Zukunftsvision happening as a live event. 

TanzRaum
 Görlitz stands for exchange, support and collaboration in and for the independent dance and art scene in Saxony and the neighbouring regions. These values are translated into the structure of our online festival which is supported by our partners in Saxony,  Poland and the Czech Republic by opening a space for dialogue and the opportunity for public and artists who live and work in close proximity, yet in differing cultures and nations, to interact. 

TanzTage Görlitz this year runs from May 22
nd-29th, but the internet is always on and we are pleased to be able to show the films we are screening this year in the series „Moving Image / Moving Body“, as well as the live broadcast performances from „Pixilated Bodies“, on the festival site until June 4th. ‘Moving Image/Moving Body’ will be screened again at Zukunftsvision festival which will take place in Görlitz from 20th – 29th of August. 

Thank you for being here with us and thank you for your support. And first and foremost, thank you to the artists who are accompanying us on our first digital adventure.

 

PL
TanzTage ’21 prezentuje bogaty wybór prac artystów i artystek z krajów regionu przygranicznego Polski, Niemiec i Czech, poruszających się w swojej pracy między performansem, choreografią i filmem. Wykorzystując paletę platform internetowych, takich jak Livestream, Vimeo, Zoom i Audiostream, chcemy zapewnić dostęp do festiwalowych prac szerokiej publiczności, oferując międzynarodowy program i umożliwiając wirtualną wymianę między publicznością a artystami i artystkami.

Festiwal odbędzie się w 2021 roku po raz drugi, po tym, jak z sukcesem udało się zorganizować jego pierwszą edycję w 2020 roku pod skrzydłami stowarzyszenia Görlitz Neisse Centre for Contemporary Art e.V., NCCA, na żywo i we współpracy z festiwalem Zukunftsvisionen. TanzRaum Görlitz i Zukunftsvisionen w tym roku także współpracują ze sobą, jednak odbędą się w innym wydaniu – TanzTage Görlitz w całości przenosi się do internetu, a Zukunftsvisionen zostanie zrealizowany w wersji na żywo.

TanzRaum Görlitz stanowi wymianę, wsparcie i współpracę na polu niezależnej sceny tanecznej i artystycznej w Saksonii i sąsiednich regionach. Te wartości przekładamy na strukturę naszego festiwalu online, który jest wspierany przez naszych partnerów i partnerki w Saksonii, Polsce i Czechach, otwierając tym samym przestrzeń na dialog i możliwość interakcji między publicznością oraz artystkami i artystami, którzy żyją i pracują w bliskim sąsiedztwie, ale w różnych kulturach i narodach.

TanzTage Görlitz odbywają się w tym roku od 22 do 29 maja, jednak internet nie znika i cieszy nas, że filmy, które pokażemy w tym roku w ramach cyklu „Moving Image / Moving Body“, a także transmitowane na żywo performanse z cyklu „Pixilated Bodies“, będą dostępne na stronie internetowej festiwalu do 4 czerwca. Moving Image/Moving Body“ zostanie ponownie pokazany na festiwalu Zukunftsvision, który odbywa się w Görlitz od 20 do 29 sierpnia.

Dziękujemy, że jesteście tu z nami i dziękujemy za wasze wsparcie. A przede wszystkim dziękujemy artystkom i artystom, którzy towarzyszą nam w naszej pierwszej cyfrowej przygodzie.

 

 

CZ
TanzTage ’21 představuje rozmanitý výběr děl umělců z příhraničních regionů Německa, Polska a České republiky, kteří pracují mezi performancí, choreografií a filmem. Prostřednictvím řady online platforem, jako jsou Livestream, Vimeo, Zoom a Audiostream, se snažíme zpřístupnit je širokému publiku, nabídnout mezinárodní program a umožnit virtuální výměnu mezi publikem a umělci. 

Po úspěšném uspořádání v roce 2020 se v roce 2021 uskuteční druhý ročník festivalu, který zastřešuje Centrum pro současné umění Görlitz Neisse e.V., NCCA, v přímém přenosu a ve spolupráci s festivalem Zukunftsvisionen. TanzRaum Görlitz a Zukunftsvisionen pokračují ve spolupráci i v letošním roce: TanzTage Görlitz se koná jako online festival a Zukunftsvisionen jako živá akce. 

TanzRaum Görlitz se zasazuje o výměnu, podporu a spolupráci v oblasti nezávislé taneční a umělecké scény v Sasku a sousedních regionech. Tyto hodnoty promítáme do struktury našeho online festivalu, který podporují naši partneři v Sasku, Polsku a České republice, a otevíráme tak prostor pro dialog a možnost interakce mezi diváky a umělci, kteří žijí a pracují v těsné blízkosti, ale v různých kulturách a národech. 

TanzTage Görlitz se letos koná od 22. do 29. května, ale internet je stále s námi a my jsme rádi, že můžeme filmy, které letos promítáme v rámci cyklu
 „Moving Image / Moving Body“, stejně jako živě vysílaná představení „Pixilated Bodies“, uvádět na webových stránkách festivalu až do 4. června. Moving Image/Moving Body“ bude opět k vidění na festivalu Zukunftsvision, který se koná od 20. do 29. srpna v Görlitz. 

Děkujeme, že jste tu s námi, a děkujeme za vaši podporu. A především děkujeme umělcům, kteří nás provázejí na naší první digitální výpravě.

 

TEAM

 

Florence Freitag & Rosalind Masson
(Artistic Directors /Kurator*innen)


Erik Heinrich
(
Technical Director/Stage Manager)


Magdalena Zielińska-König
(
Public Relations)


Katarzyna Plochoca-Masow
(
Artist Contact (Pixilated Bodies/Livestream))

 

SUPPORT

 

We would like to thank our partners 
ShortWaves Festival Poznan (especially Regina Lissowska), 
Mala Inventura Festival & Nová síť, Prague (especially Petr Dlouhý) and
Karolina Wyzisk – Performat Production 
for their support.

TanzTage Görlitz 2021 are kindly supported by Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, Stadt Görlitz and Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
 

A cooperation of TanzRaumGörlitz / NCCA e.V.

Sponsors / Förderer

Partner

© Tanztage 2021

Impressum | Datenschutz | Kontakt